CONTACT

BroMargo Hatchery prosta spółka akcyjna
(dawniej: Grupa sp. z o. o. BroMargo Wylęgarnia sp.k.)
Kapitał akcyjny: 5.968.000 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070082302. REGON 362838381

Customer service office

Hanna Kornobis

tel. (+48) 672-835-152

Sales Department

Marzena Stróżyk
tel. (+48) 539-070-016
marzena.strozyk@bromargo.pl

Eliza Baranienko
tel. (+48) 661-340-010
eliza.baranienko@bromargo.pl

Marcin Radzimski
tel. (+48) 532-693-890
marcin.radzimski@bromargo.pl

Hatchery Director

Eliza Baranienko

tel. (+48) 661-340-010

BroMargo Farms prosta spółka akcyjna
(dawniej: Grupa sp. z o.o. BroMargo Fermy sp.k.)
Kapitał akcyjny: 30.972.000 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070082130. REGON 362517040

Director

Marcin Baranienko
tel. (+48) 661-340-002
marcin.baranienko@bromargo.pl

BroMargo EMES prosta spółka akcyjna
(dawniej: Grupa sp. z o.o. eMeS sp.k.)
Kapitał akcyjny: 5.049.900 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070081248. REGON 302841556

Director

Marcin Baranienko
tel. (+48) 661-340-002
marcin.baranienko@bromargo.pl