CONTACT

BroMargo Hatchery prosta spółka akcyjna
(dawniej: Grupa sp. z o. o. BroMargo Wylęgarnia sp.k.)
Kapitał akcyjny: 5.968.000 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070082302. REGON 362838381

Customer service office

Hanna Kornobis

tel. (+48) 672-835-152

Sales Department

Dariusz Baranowski

tel. (+48) 661-340-014

Patryk Kleczka

tel. (+48) 668-191-632

Hatchery Director

Eliza Baranienko

tel. (+48) 661-340-010

BroMargo Farms prosta spółka akcyjna
(dawniej: Grupa sp. z o.o. BroMargo Fermy sp.k.)
Kapitał akcyjny: 30.972.000 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070082130. REGON 362517040

Director

Paweł Budny

tel. (+48) 607-171-845

BroMargo EMES prosta spółka akcyjna

(dawniej: Grupa sp. z o.o. eMeS sp.k.)
Kapitał akcyjny: 5.049.900 PLN

Margońska Wieś 42 A, 64-830 Margonin. Poland. NIP 6070081248. REGON 302841556

Director

Paweł Budny

tel. (+48) 607-171-845