WYLĘGARNIA

Pisklęta jednodniowe

Sztuczna inkubacja jaj jest procesem złożonym  wymagającym  dokładnej kontroli w celu uzyskania optymalnych wyników legowych, które gwarantują uzyskanie satysfakcjonujących rezultatów tuczu.  Zakład wylęgowy wyposażony jest w urządzenia firmy Chick Master. Produkcja piskląt pochodzących z jaj pozyskanych z własnych ferm reprodukcyjnych gwarantuje wysoką jakość produktu. Duże jednowiekowe stada  pozwalają na krótki czas zbioru partii jaj przeznaczonych do wylęgu. Jednolite jakościowo, wyrównane partie piskląt są ważnym czynnikiem wspierającym wynik na fermach tuczu. Zakład wylęgowy BroMargo oferuje dodatkowe usługi w postaci szczepień profilaktycznych piskląt zgodnych z oczekiwaniami i wymaganiami Klientów. Wyspecjalizowany serwis doradczy BroMargo monitoruje rezultaty uzyskiwane przez hodowców i służy im pomocą w bieżącym doskonaleniu wyników tuczu. Stały kontakt z odbiorcą piskląt, wgląd w szczegóły sytuacji na jego fermie umożliwia wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy hodowcą i przedstawicielem dostawcy piskląt, a w konsekwencji bieżące doskonalenie technologii tuczu i organizacji wstawień.